วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

เสนาสนเทศ ประจำเดือน เม.ย.58

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๒๔ เม.ย.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พบปะกำลัง ประจำเดือน เม.ย.๕๘  และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี ๒๕๕๘ (กีฬาภายในหน่วย)  ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกที่ 2 บชร.3

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับหน่วยฝึกที่ ๒ บชร.๓ ในการเตรียมความพร้อมในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๘ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

พิธีอำลาชีวิตรับราชการของทหารกองประจำการ

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีอำลาชีวิตรับราชการของพลทหารกองประจำการที่จะปลดปล่อยใน ๓๐ เม.ย.๕๘ พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทหารกองประจำการที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร เพื่อเป็นเกียรติประวัติ  ณ  ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการเสนารักษ์ร่วมใจพัฒนาชุมชนทหาร

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสนารักษ์ร่วมใจพัฒนาชุมชนทหาร ในโครงการมีกิจกรรมประกวดบ้านพักดีเด่น กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด กิจกรรมผู้บังคับหน่วยพบปะกำลังพลและครอบครัว  ณ  อาคารที่ทำการชุมชน พัน.สร.๒๓ เสร็จกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาเฉพาะเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๗ มี.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีการฝึกอบรมเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์ และมอบใบประกาศให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓  ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๑๐ มี.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับ พล.ต.จรูญ  แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ และคุณประภาศรี  แป้นแก้ว ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ และคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ดูการใช้พื้นที่ว่างเปล่าของบ้านพักดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา การคัดแยกขยะ และกิจกรรมประกวดการทำอาหารเมนูชูสุขภาพ ดูภาพทั้งหมด (กล้อง จ.ส.อ.เอื้อน คนซื่อ) (กล้อง จ.ส.อ.นิกัน  อินนะปุสะ)

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ฝึกเดินทางไกล ประจำเดือน ก.พ.๕๘

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๖ ก.พ.๕๘ กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหารฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ก.พ.๕๘  ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รับตรวจคุณภาพชีวิต


ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ รับตรวจคุณภาพชีวิตจากคณะชุดตรวจจาก บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เสนาสนเทศ ประจำเดือน ก.พ.๕๘

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พบปะกำลังพลเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติงาน ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พิธีเปิดการฝึกอบรมเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์

ภาพถ่าย

           เมื่อ ๖ ก.พ.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ. พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสำหรับทหารกองประจำการเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์   ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ)