วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกเพื่อให้คำแนะนำและป้องกันโรคลมร้อน          เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาล และชุดเวชกรรมป้องกัน พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔ เพื่อให้คำแนะนำและป้องกันโรคลมร้อน และตรวจปัสสาวะทหารใหม่ตามนโยบายของหน่วยเหนือ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนเพราะสภาพอากาศที่ร้อน ประกอบกับสภาพร่างกายของผู้รับการฝึกที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการฝึก รวมถึงผู้ใช้สารเสพติดที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อน และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ พร้อมทั้งตรวจดูสภาพที่พักอาศัยของทหารใหม่ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/58

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๘ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๒ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

ผบ.บชร.๓ ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึก

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๘ พลตรี จรูญ  แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมเพื่อดูความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๒ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

เสนาสนเทศ ประจำเดือน เม.ย.58

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๒๔ เม.ย.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พบปะกำลัง ประจำเดือน เม.ย.๕๘  และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี ๒๕๕๘ (กีฬาภายในหน่วย)  ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกที่ 2 บชร.3

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับหน่วยฝึกที่ ๒ บชร.๓ ในการเตรียมความพร้อมในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๘ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

พิธีอำลาชีวิตรับราชการของทหารกองประจำการ

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีอำลาชีวิตรับราชการของพลทหารกองประจำการที่จะปลดปล่อยใน ๓๐ เม.ย.๕๘ พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทหารกองประจำการที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร เพื่อเป็นเกียรติประวัติ  ณ  ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการเสนารักษ์ร่วมใจพัฒนาชุมชนทหาร

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสนารักษ์ร่วมใจพัฒนาชุมชนทหาร ในโครงการมีกิจกรรมประกวดบ้านพักดีเด่น กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด กิจกรรมผู้บังคับหน่วยพบปะกำลังพลและครอบครัว  ณ  อาคารที่ทำการชุมชน พัน.สร.๒๓ เสร็จกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาเฉพาะเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๗ มี.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีการฝึกอบรมเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์ และมอบใบประกาศให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓  ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๑๐ มี.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับ พล.ต.จรูญ  แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ และคุณประภาศรี  แป้นแก้ว ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ และคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ดูการใช้พื้นที่ว่างเปล่าของบ้านพักดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา การคัดแยกขยะ และกิจกรรมประกวดการทำอาหารเมนูชูสุขภาพ ดูภาพทั้งหมด (กล้อง จ.ส.อ.เอื้อน คนซื่อ) (กล้อง จ.ส.อ.นิกัน  อินนะปุสะ)

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ฝึกเดินทางไกล ประจำเดือน ก.พ.๕๘

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๖ ก.พ.๕๘ กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหารฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ก.พ.๕๘  ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่