วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการเสนารักษ์ร่วมใจพัฒนาชุมชนทหาร

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสนารักษ์ร่วมใจพัฒนาชุมชนทหาร ในโครงการมีกิจกรรมประกวดบ้านพักดีเด่น กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด กิจกรรมผู้บังคับหน่วยพบปะกำลังพลและครอบครัว  ณ  อาคารที่ทำการชุมชน พัน.สร.๒๓ เสร็จกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาเฉพาะเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๗ มี.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีการฝึกอบรมเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์ และมอบใบประกาศให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓  ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๑๐ มี.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับ พล.ต.จรูญ  แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ และคุณประภาศรี  แป้นแก้ว ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ และคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ดูการใช้พื้นที่ว่างเปล่าของบ้านพักดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา การคัดแยกขยะ และกิจกรรมประกวดการทำอาหารเมนูชูสุขภาพ ดูภาพทั้งหมด (กล้อง จ.ส.อ.เอื้อน คนซื่อ) (กล้อง จ.ส.อ.นิกัน  อินนะปุสะ)

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ฝึกเดินทางไกล ประจำเดือน ก.พ.๕๘

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๖ ก.พ.๕๘ กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหารฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ก.พ.๕๘  ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รับตรวจคุณภาพชีวิต


ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ รับตรวจคุณภาพชีวิตจากคณะชุดตรวจจาก บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เสนาสนเทศ ประจำเดือน ก.พ.๕๘

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พบปะกำลังพลเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติงาน ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พิธีเปิดการฝึกอบรมเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์

ภาพถ่าย

           เมื่อ ๖ ก.พ.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ. พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสำหรับทหารกองประจำการเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์   ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

ตรวจปัสสาวะพลทหารที่กลับจากลา

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๘ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ทำการตรวจปัสสาวะทหารใหม่ที่กลับจากลาเยี่ยมญาติ  ณ หน่วยฝึกที่ ๒ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

เยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือแก่กำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๘ ม.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ. พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พร้อมคณะแม่บ้าน บชร.๓ สาขา ทภ.๓ เยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือแก่กำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๒ ราย คือ บุตร ร.ต.สมหมาย  สามารถ ลักษณะพิการคือ สมองไม่สั่งงาน ณ บ้านพักในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และบุตร ส.ท.จิรายุทธิ์  พรมส้มซ่า ลักษณะของความพิการคือกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง  ณ บ้านพักอาศัย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ)  ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย คือ จ.ส.ท.ภัควัตร  กัลยาณมิตร เป็น จ่าสิบเอก , ส.อ.คุณาเมษ  สุรพัชร เป็น จ่าสิบตรี และ ส.ต.การันต์  อุบลศรี เป็น สิบโท  ณ ที่รวมพล พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่