วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกำลังพล

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกำลังพล ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดำเนินกิจกรรมโดยสถานพยาบาล พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระบวชใหม่

ภาพถ่าย

          ข้าราชการและครอบครัวร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุบวชใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานต้นโพธิ์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พลโทเกษม ธนาภรณ์ แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็นประธาน ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระบวชใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ศึกษาอบรมโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธ.ค.๕๗

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลและแม่บ้านร่วมกิจกรรมการศึกษาอบรมโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธ.ค.๕๗ โดย บชร.๓ ร่วมกับ สอ.บชร.๓ จำกัด เป็นผู้จัดกิจกรรม  ณ ป.พัน.๑๐๔ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผบ.บชร.๓ เสนาสนเทศ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

ภาพถ่าย
ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๐ พ.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลนายทหาร นายสิบ และแม่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมในการพบปะกำลังพลของ บชร.๓ ในหัวข้อ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ   ณ อาคารเอนกประสงค์ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เสนาสนเทศ ประจำเดือน พ.ย.๕๗


ภาพถ่าย
          เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พบปะกำลังพลเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติงาน และวางแผนงานที่ต้องปฎิบัติต่อไป  ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พิธีมอบใบประกาศชมเชยผลจากการรับตรวจจาก สตน.ทบ.

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ รับมอบใบประกาศชมเชยให้กับ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ผลการตรวจการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี จาก สตน.ทบ. ระดับคะแนน ๔ โดย ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีมอบ  ณ ที่รวมพล พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๗

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ นำทหารใหม่หน่วยฝึกที่ ๒ ร่วมพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๗ หน้าอาคาร บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเอกาทศรถ

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ บริเวณสนามธารีฉัตร ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๘ นาย ณ อาคาร บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ (จ.ส.ท.สถาพร  มณีรัตน์ , จ.ส.ท.สมพร  กำแน่น , จ.ส.ท.เสกสรร  สินเส็ง เป็นจ่าสิบเอก , จ.ส.ต.สุพัฒน์  ปิ่นสกุล เป็นจ่าสิบโท , ส.อ.พินิจ  สิทธิคง , ส.อ.ชัชวาลย์  พันธ์แสงดาว เป็นจ่าสิบตรี และ ส.ต.กิตติ  คงสกุล , ส.ต.ศตวรรษ  สุขเกตุ เป็นสิบโท) ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่