วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ฝึกเดินทางไกล ประจำเดือน ก.พ.๕๘

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๖ ก.พ.๕๘ กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหารฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ก.พ.๕๘  ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รับตรวจคุณภาพชีวิต


ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ รับตรวจคุณภาพชีวิตจากคณะชุดตรวจจาก บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เสนาสนเทศ ประจำเดือน ก.พ.๕๘

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พบปะกำลังพลเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติงาน ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พิธีเปิดการฝึกอบรมเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์

ภาพถ่าย

           เมื่อ ๖ ก.พ.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ. พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสำหรับทหารกองประจำการเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์   ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

ตรวจปัสสาวะพลทหารที่กลับจากลา

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๘ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ทำการตรวจปัสสาวะทหารใหม่ที่กลับจากลาเยี่ยมญาติ  ณ หน่วยฝึกที่ ๒ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

เยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือแก่กำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๘ ม.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ. พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พร้อมคณะแม่บ้าน บชร.๓ สาขา ทภ.๓ เยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือแก่กำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๒ ราย คือ บุตร ร.ต.สมหมาย  สามารถ ลักษณะพิการคือ สมองไม่สั่งงาน ณ บ้านพักในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และบุตร ส.ท.จิรายุทธิ์  พรมส้มซ่า ลักษณะของความพิการคือกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง  ณ บ้านพักอาศัย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ)  ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย คือ จ.ส.ท.ภัควัตร  กัลยาณมิตร เป็น จ่าสิบเอก , ส.อ.คุณาเมษ  สุรพัชร เป็น จ่าสิบตรี และ ส.ต.การันต์  อุบลศรี เป็น สิบโท  ณ ที่รวมพล พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

วันเยี่ยมญาติของทหารใหม่

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๘ หน่วยฝึกที่ ๒ บชร.๓ ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่โดยมี พ.ท.อติชาต  กาญจนนาภา นายทหารฝ่ายยุทธการและการข่าว พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นผู้แทน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับในภาคเช้า และภาคบ่ายเป็นพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

พิธีรับมอบธงชัยเฉลิมพลเพื่อใช้ในงานสวนสนาม ประจำปี 2558

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๒ ม.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีรับมอบธงชัยเฉลิมพลเพื่อนำมาไว้ที่หน่วย เพื่อใช้ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในการสวนสนาม ประจำปี ๒๕๕๘ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558

ภาพถ่าย

         เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับบุตรข้าราชการในสังกัด โดยค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถกำหนดสถานที่จัดงานวันเด็กเป็นส่วนรวม  ณ บริเวณรอบอาคารเอนกประสงค์ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่