วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

เสนาสนเทศประจำเดือน ก.ย.๕๗


ภาพถ่าย

          เมื่อ ๙ ก.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พบปะกำลังพลประจำเดือน เพื่อให้นโยบายในการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาศให้กำลังพลได้แสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ณ ห้องสอนอบรม อาคาร ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ) ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

ปิดการฝึกอบรมทหารเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์และมอบใบประกาศ

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๙ ก.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมพลทหารกองประจำการ หลักสูตรการฝึกวิชาทหารเหล่าแพทย์เบื้องต้น (๘ สัปดาห์) และมอบใบประกาศให้กับพลทหารที่จบหลักสูตร  ณ ห้องสอนอบรม อาคาร ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื้อ) ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๕๗ ครั้งที่ ๒

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๓ ก.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ทำการทดสอบร่างกายกำลังพลนายทหาร นายสิบ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ณ บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

เยี่ยมเยียนบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

ภาพถ่าย

           เมื่อ ๓ ก.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ. พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พร้อมคณะแม่บ้าน บชร.๓ เยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือแก่กำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๒ ราย คือ บุตร ร.ต.สมหมาย  สามารถ ลักษณะพิการคือ สมองไม่สั่งงาน ณ บ้านพักในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และบุตร ส.ท.จิรายุทธิ์  พรมส้มซ่า ลักษณะของความพิการคือกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง  ณ บ้านพักอาศัย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ)  ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

ตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒ ก.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ให้การต้อนรับคณะจาก ทน.๓ ในการตรวจและติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ ห้องประชุม บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๑ ส.ค.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะตรวจกิจการทั่วไป และจัดเจ้าหน้าที่กำลังพลรับตรวจการตรวจกิจการทั่วไป (ตรวจแนะนำ) จากจเร ทบ.ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคาร ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓  ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ฝึกตามหน้าที่และวิชาทหารทั่วไป ประจำปี 2557

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๓ - ๑๕ ส.ค.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลออกฝึกตามหน้าที่และวิชาทหารทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗ ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี บ.เขาฟ้า อ.วังทอง จว.พิษณุโลก ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ที่บวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม่

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลนายทหาร นายสิบและครอบครัวร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ที่บวชถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ ส.ค.๕๗  ณ ลานธรรมค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๒ ส.ค.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหามหาราชินี ร่วมกับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วางพานพุ่ม ตักบาตร ช่วงเย็นร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับตรวจจากคณะชุดตรวจ บชร.๓

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๘ ส.ค.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ รับตรวจจากคณะชุดตรวจ บชร.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗ จากจเรกองทัพบก ซึ่งจะเข้าตรวจในวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๗  ณ อาคารห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่