วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การแข่งขันกีฬาเปตองพลทหารต้านยาเสพติด


          ห้วงเวลา ๒๔ ก.ย.๕๗ ถึง ๙ ต.ค.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดการแข่งขันกีฬาเปตองพลทหารต้านยาเสพติด  ณ สนามแข่งขัน ควภ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ (ถ่ายภาพโดย จ.ส.อ.ทัชพล คนซื่อ) ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

เสนาสนเทศและการสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร


          เมื่อ ๑๐ ต.ค.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลนายทหาร นายสิบ เข้ารับฟังคำชี้แจงจาก พล.ต.จรูญ  แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ เสนาสนเทศและการสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร  ณ อาคารเอนกประสงค์ บชร.๓ (ถ่ายภาพโดย จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ) ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

มุทิตาจิตผู้เกษียณราชการ


          เมื่อ ๒๖ ก.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการทหารแก่กำลังพลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๕ นาย คือ พ.ท.บินสัน  สังข์ทอง , ร.ต.เปลี่ยน  ก๋าสมุทร , ร.ต.วิรัต  บริจาค , ร.ต.ปราณีต  ทรัพย์แก้ว และ จ.ส.ต.พรมมี  หาญอาษา  โดยผู้บังคับกองพันได้มอบโล่ห์ที่ระลึกประกาศคุณงามความดีที่ได้รับใช้ประเทศชาติ และกล่าวเชิดชูเกียรติ และรับประทานอาหารร่วมกัน  ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ) ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

ตรวจร่างกายประจำปี 57

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๗ กำลังพลนายทหาร นายสิบ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี ๕๗  ณ แหล่งสมาคม พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

เสนาสนเทศประจำเดือน ก.ย.๕๗


ภาพถ่าย

          เมื่อ ๙ ก.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พบปะกำลังพลประจำเดือน เพื่อให้นโยบายในการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาศให้กำลังพลได้แสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ณ ห้องสอนอบรม อาคาร ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ) ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

ปิดการฝึกอบรมทหารเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์และมอบใบประกาศ

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๙ ก.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมพลทหารกองประจำการ หลักสูตรการฝึกวิชาทหารเหล่าแพทย์เบื้องต้น (๘ สัปดาห์) และมอบใบประกาศให้กับพลทหารที่จบหลักสูตร  ณ ห้องสอนอบรม อาคาร ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื้อ) ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๕๗ ครั้งที่ ๒

ภาพถ่าย


          เมื่อ ๓ ก.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ทำการทดสอบร่างกายกำลังพลนายทหาร นายสิบ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ณ บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

เยี่ยมเยียนบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

ภาพถ่าย

           เมื่อ ๓ ก.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ. พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พร้อมคณะแม่บ้าน บชร.๓ เยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือแก่กำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๒ ราย คือ บุตร ร.ต.สมหมาย  สามารถ ลักษณะพิการคือ สมองไม่สั่งงาน ณ บ้านพักในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และบุตร ส.ท.จิรายุทธิ์  พรมส้มซ่า ลักษณะของความพิการคือกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง  ณ บ้านพักอาศัย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ)  ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

ตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒ ก.ย.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ให้การต้อนรับคณะจาก ทน.๓ ในการตรวจและติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ ห้องประชุม บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๑ ส.ค.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะตรวจกิจการทั่วไป และจัดเจ้าหน้าที่กำลังพลรับตรวจการตรวจกิจการทั่วไป (ตรวจแนะนำ) จากจเร ทบ.ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคาร ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓  ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่