วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๑ ส.ค.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะตรวจกิจการทั่วไป และจัดเจ้าหน้าที่กำลังพลรับตรวจการตรวจกิจการทั่วไป (ตรวจแนะนำ) จากจเร ทบ.ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคาร ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓  ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ฝึกตามหน้าที่และวิชาทหารทั่วไป ประจำปี 2557

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๓ - ๑๕ ส.ค.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลออกฝึกตามหน้าที่และวิชาทหารทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗ ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี บ.เขาฟ้า อ.วังทอง จว.พิษณุโลก ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ที่บวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม่

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลนายทหาร นายสิบและครอบครัวร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ที่บวชถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ ส.ค.๕๗  ณ ลานธรรมค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๒ ส.ค.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหามหาราชินี ร่วมกับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วางพานพุ่ม ตักบาตร ช่วงเย็นร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับตรวจจากคณะชุดตรวจ บชร.๓

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๘ ส.ค.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ รับตรวจจากคณะชุดตรวจ บชร.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗ จากจเรกองทัพบก ซึ่งจะเข้าตรวจในวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๗  ณ อาคารห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เสนาสนเทศ ประจำเดือน ส.ค.57


ภาพถ่าย

          เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน  ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พบปะกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหารกองประจำการ   ณ ห้องสอนอบรม อาคาร ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

ประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

ภาพถ่าย

          เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๗ พ.อ.กฤติกา สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ ส.ท.ฉัตรชัย รอศรี และ ส.ท.คมชาญ ถาวร เป็น สิบเอก ณ บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เสนาสนเทศ ประจำเดือน ก.ค.๕๗

ภาพถ่าย

          เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน  ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ พบปะกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหารกองประจำการ เพื่อชี้แจงนโยบายในการปฎิบัติงาน และเปิดโอกาสให้กำลังพลซักถามปัญหาข้อขัดข้อง  ณ ห้องสอนอบรม อาคาร ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ อ.บางกระทุ่ม

ภาพถ่าย


          เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนในพื้นที่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ร่วมกับข้าราชการในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของ คสช. ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อฟันสวยเก๋

ภาพถ่าย

          ห้วงวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิ.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เปิดโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อฟันสวยเก๋ให้กับพลทหารกองประจำการในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ แหล่งชุมนุม พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ โดยมี โดยมี พล.ต.ณพล  รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีเปิด พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่