วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

ตรวจปัสสาวะพลทหารที่กลับจากลา

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๘ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ทำการตรวจปัสสาวะทหารใหม่ที่กลับจากลาเยี่ยมญาติ  ณ หน่วยฝึกที่ ๒ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย คือ จ.ส.ท.ภัควัตร  กัลยาณมิตร เป็น จ่าสิบเอก , ส.อ.คุณาเมษ  สุรพัชร เป็น จ่าสิบตรี และ ส.ต.การันต์  อุบลศรี เป็น สิบโท  ณ ที่รวมพล พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

วันเยี่ยมญาติของทหารใหม่

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๘ หน่วยฝึกที่ ๒ บชร.๓ ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่โดยมี พ.ท.อติชาต  กาญจนนาภา นายทหารฝ่ายยุทธการและการข่าว พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นผู้แทน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับในภาคเช้า และภาคบ่ายเป็นพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

พิธีรับมอบธงชัยเฉลิมพลเพื่อใช้ในงานสวนสนาม ประจำปี 2558

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๒ ม.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีรับมอบธงชัยเฉลิมพลเพื่อนำมาไว้ที่หน่วย เพื่อใช้ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในการสวนสนาม ประจำปี ๒๕๕๘ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558

ภาพถ่าย

         เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๘ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับบุตรข้าราชการในสังกัด โดยค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถกำหนดสถานที่จัดงานวันเด็กเป็นส่วนรวม  ณ บริเวณรอบอาคารเอนกประสงค์ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งานเลี้ยงปีใหม่ 2558 "คาวบอยไนท์"

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๕๖ ข้าราชการนายทหาร นายสิบและครอบครัวร่วมงานเลี้ยงสังสรรท์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาภายใน บชร.๓ ในงานมีการแต่งกายสไตล์คาวบอยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงานที่ใช้ชื่อว่า "คาวบอยไนท์" และมีการมอบรางวัลให้กับผู้แต่งกายด้วย โดยจัด ณ สนามฟุตบอลหน้า ร้อย.บก.บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ (ขอบคุณภาพจาก จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ)

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกำลังพล

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกำลังพล ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดำเนินกิจกรรมโดยสถานพยาบาล พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดกล้อง จ.ส.อ.ทัชพล คนซื่อ กล้อง จ.ส.อ.นิกัน  อินนะปุสะ

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระบวชใหม่

ภาพถ่าย

          ข้าราชการและครอบครัวร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุบวชใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานต้นโพธิ์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พลโทเกษม ธนาภรณ์ แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็นประธาน ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗ พ.อ.กฤติกา  สุขสงวน พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระบวชใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ศึกษาอบรมโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธ.ค.๕๗

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลและแม่บ้านร่วมกิจกรรมการศึกษาอบรมโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธ.ค.๕๗ โดย บชร.๓ ร่วมกับ สอ.บชร.๓ จำกัด เป็นผู้จัดกิจกรรม  ณ ป.พัน.๑๐๔ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่